eseucaenfrgl

Sindicatos del sector de Artes Gráficas de Bizkaia convocan 4 días de huelga

Los sindicatos ELA-LAB-CCOO-UGT han convocado huelga para los próximos días 29 y 30 de abril; y 22 y 23 de mayo, debido al bloqueo de las negociaciones por parte de la patronal, y con el objetivo de acordar un Convenio digno para el sector.
Huelga Artes Gráficas
 

El último Convenio de Artes Gráficas de Bizkaia es del año 2011. En el 2013, la patronal del sector, intentó que las condiciones de trabajo de las mas de 1900 personas trabajadoras del sector en Bizkaia, se regulasen mediante el Convenio sectorial Estatal. CEBEK, la patronal, fracasó en su intento, ya que una sentencia reconoció que el último Convenio de Bizkaia, era ultraactivo.

En estos últimos 10 años, la patronal, simplemente, no ha querido saber nada de cara a negociar un nuevo Convenio sectorial. En junio de 2023, se volvió a constituir Mesa Negociadora. Sin embargo, en las 12 reuniones de la Mesa Negociadora que se han llevado a cabo, CEBEK, ha demostrado una nula voluntad negociadora. Han realizado planteamientos regresivos en diferentes cuestiones; y no quieren saber nada de la recuperación del poder adquisitivo perdido los últimos años. Además otras reivindicaciones sindicales, también han sido rechazadas.

Tras 12 reuniones de la Mesa Negociadora entre 2023 y 2024., los sindicatos representados en la Mesa Negociadora (ELA, LAB, CCOO, UGT) han convocado 4 días de huelga para todo el sector de Artes Gráficas de Bizkaia con el objetivo de acordar un Convenio digno. Los días de huelga serán:

• 29 y 30 de abril
• 22 y 23 de mayo

Los 4 sindicatos también han acordado realizar diferentes movilizaciones durante el mes de abril, con el objetivo de socializar el conflicto y como calentamiento de los primeros días de huelga, como por ejemplo:

• 16 de abril a las 10:00h, movilización delante de la sede de la patronal CEBEK en la calle Alameda Mazarredo 69, Bilbao.

• 22 de abril movilización delante de una empresa referencial del sector

Bizkaiko Arte Grafikoen sektorean 4 eguneko greba deialdia egin dute

ELA-LAB-CCOO-UGT sindikatuek greba deitu dute apirilaren 29rako eta 30erako, eta maiatzaren 22rako eta 23rako, patronalak negoziazioak blokeatu dituelako eta sektorearentzat hitzarmen duin bat adosteko helburuarekin.

Bizkaiko Arte Grafikoen azken hitzarmena 2011koa da. 2013an, sektoreko patronala sektoreko Bizkaiko langileen lan-baldintzak Estatuko sektoreko hitzarmenaren bidez erregulatzen saiatu zen. CEBEK patronalak porrot egin zuen bere saiakeran, epai batek onartu baitzuen Bizkaiko azken Hitzarmena ultraaktiboa zela.

Azken 10 urte hauetan, patronalak, besterik gabe, ez du ezer jakin nahi izan sektoreko hitzarmen berri bat negoziatzeko orduan. 2023ko ekainean, Negoziazio Mahaia eratu zen berriro. Hala ere, egin diren Negoziazio Mahaiaren 12 bileretan, CEBEKek, negoziatzeko borondate eza erakutsi du. Planteamendu atzerakoiak egin dituzte hainbat gaitan; eta ez dute ezer jakin nahi azken urteetan galdutako erosteko ahalmenaren berreskurapenaz. Gainera, beste aldarrikapen sindikal batzuk ere atzera bota dira.

Negoziazio Mahaiak 12 bilera egin ostean 2023an eta 2024an, Negoziazio Mahaian ordezkaritza duten sindikatuek (ELA, LAB, CCOO, UGT) 4 greba egun deitu dituzte Bizkaiko Arte Grafikoen sektore osorako, hitzarmen duina adosteko helburuarekin. Greba egunak hauek izango dira:

• Apirilak 29 eta 30
• Maiatzak 22 eta 23

Apirilean zehar mobilizazio ezberdinak egitea adostu dute 4 sindikatuek, gatazka sozializatzeko eta grebaren lehen egunak berotzeko, adibidez hurrengo egunetan:

• Apirilaren 16an mobilizazioa patronalaren egoitzaren aurrean

• Apirilaren 22an, sektoreko enpresa erreferentzial baten aurrean mobilizazioa